صفحاتی که اخبار در آنها نصب نشده:
نام صفحه نصب اخبار
صفحه اصلی سایت /default.aspx
خطا در یافتن مطلب یا صفحه /home/error.aspx
Managment /home/Managment.aspx
درباره ما /about/index.aspx
اطلاعات شخصی شما در سایت /my/default.aspx
موفقیت در عضویت پویا /fwk/user/subs.aspx
نمایش نتیجه ساخت رمز جدید /fwk/user/npassr.aspx
قوانین سایت /global/sitelaw.aspx
صفحه ابتدایی بخش راهنما /help/index.aspx
تماس با ما /contact/fa.aspx
داروخانه روباتیک /Products/Robotic_Systems.aspx
قفسه های هوشمند /Products/Smart_Cabinet.aspx
میکسر های ازمایشگاهی /Products/Labratory_Mixing.aspx
هیات مدیره /Managment/ceo.aspx
اخبار فارسی شرکت /news/persian.aspx
اخبار انگلیسی سایت /news/english.aspx


صفحاتی که اخبار در آنها نصب شده:
نام صفحه حذف اخبار
صفحه اصلی اخبار /new/section.aspx